Skip to main content

Kasten usnadní manipulaci se zbožím pro Hansaprint

Hansaprint, Turku/Fínsko

Prehľad prípadovej štúdie

Zákazník: Hansaprint
Miesto: Turku/Fínsko
Použité produkty/služby: Štandardné “Push back“ spádové paletové regály

Požadavky zákazníka

Hansaprint je největší tiskařskou společností časopisů ve Finsku a spotřebuje více než 75 000 tun papíru ročně. Papír je dodáván na obrovských kotoučích, které jsou vzhledem k jejich velikost a hmotnost uložené na podlaze, dokud nejsou potřebné pro tisk.
hansaprint fi

Další fáze zahrnuje přemístění kotoučů na palety a potom, jako papír projde tiskem, ukládá se způsobem Last-in, First-out (LIFO) na regály určené pro meziprodukty výroby, umístěny vedle výrobních linek. Finální produkty jsou zabaleny a uskladněny v spádových paletových regálech způsobem First-in, First-out (FIFO) a vzápětí odeslány mnohým domácím a mezinárodním klientům.

Tisk je však pouze jednou částí procesu. Tým Hansaprint rovněž nabízí vše od grafického designu a předtiskových služeb až po skladování a logistiku. S pokročilou digitální technikou tisku, rozsáhlými službami po zpracování a zasílacího službami, každá etapa jejich provozu závisí ve velké míře na technologie, schopné zvládnout velké a komplexní objemové požadavky.

Společnost Hansaprint je lídrem v investicích do moderní výrobní kapacity v oblasti severských zemí. Tyto investice vedly ke zlepšení pohybu materiálů v rámci společnosti a zvýšené automatizaci pomocí robotů a automaticky vedených vozidel. Vysoké standardy Hansaprintu, jejich kvalitní reputace a zákaznické služby zaručily, že společnost hledala řešení, které by bezproblémově fungovalo v rámci jejich stávající provozu.

hansaprint fi

Řešení od Kasten

Tým Kasten začal zkoumáním požadavků pro každou ze tří etap:

  1. z papírových kotoučů na listy připravené k tisku
  2. z vytištěných listů na hotové výrobky
  3. skladování hotových výrobků před odesláním

 Tento výzkum se ukázal být nesmírně důležitý při vytváření řešení, která by optimalizovalo výrobní tok a umožnilo co nejefektivnější využití prostoru. Společnost Hansaprint souhlasila s návrhem spádových paletových regálů (LIFO a FIFO).

  • Sklad je decentralizovaný podle požadavků výrobního toku takovým způsobem, který co nejvíce šetří prostor.
  • Aby se dosáhlo maximální logistická kapacita, listy připravené k tisku a regály pro hotové výrobky se nacházejí v blízkosti výrobních linek.
  • Meziprodukty výroby jsou umístěny v regálech LIFO v bezprostřední blízkosti výrobního procesu. Automatické vysokozdvižné vozíky nakládají a vybírají palety potřebné při tisku.
  • FIFO regály se používají na skladování hotových výrobků. Automatické vysokozdvižné vozíky nakládají palety s hotovými výrobky z těchto regálů a vykládka se uskutečňuje na druhém konci spádových paletových regálů, a to přímo do expediční oblasti.

hansaprint fi

Výsledek

"Protože všechno je plně automatizované a provoz mezi jednotlivými sestavami regálů je nepřetržitá, bylo nezbytné, aby všechna zařízení a regály fungovaly mimořádně dobře. Spádové paletové regály a automatické vysokozdvižné vozíky jsou nezbytnou součástí logistické strategie v rámci tiskárny."

O společnosti Hansaprint

Hansaprint Oy je součástí skupiny TS Group. Sídlo společnosti a její hlavní výrobní střediska se nacházejí ve finském Turku. Také vlastní další zařízení ve Vantaa ve Finsku a v Malmö ve Švédsku. Partnerské společnosti Hansaprintu zahrnují offset tiskárnu Newprint, tiskárna Polytypos a novou mediální kancelář Nitro. V roce 2016 byli vybráni jako digitální tiskárna pro Financial Times a International New York Times, dvě z nejprestižnějších novin na světě.