Skip to main content

Lidé: Planeta: Zisky  

Jako organizace s celosvětovým dosahem jsme si plně vědomi našich povinností: uspokojit potřeby současnosti, aniž by jsme ohrozili schopnost budoucích generací uspokojit jejich. Tři pilíře udržitelnosti jsou sociální, environmentální a hospodářské. Jinými slovy: lidé, planeta a zisky.
K dosažení tohoto cíle jsme udělali udržitelnost nedílnou součástí našeho podnikání.

Naši Lidé: zajištění spravedlivého zacházení s naší pracovní silou, zainteresovanými stranami a komunitami, v nichž působíme.

Naše Planeta: minimalizaci našeho vlivu na životní prostředí, snížením odpadu a naší uhlíkové stopy.

Naše Zisky: udržovat zdravý, výnosný obchod prostřednictvím souladu, správného řízení a řízení rizik.