Skip to main content

Regály pro seizmické zóny

Paletové regály instalované v oblastech, o kterých je známo, že jsou ohroženy seismickou činností, musí být navrženy, posouzeny a konstruovány speciálně tak, aby odolaly seizmickým silám.

Každá instalace musí být schopna odolávat seismické činnosti, aniž se zhroutila a poškodila lidí nebo inventář.

Pallet Racking Storage for Seismic Zones

Účinný seismický design je složitý, a proto Dexion využívá vysoce kvalifikovaných inženýrů, kteří používají nejmodernější technologii pro výpočet požadovaných nosných a statických parametrů regálového systému a výpočetní analýzu provedenou podle normativních pokynu na dimenzování seismické akcelerace.

Dexion realizoval mnoho takových zařízení pro klienty v celé Evropě i mimo ni. Jako aktivní členové technických pracovních skupin Evropské federace pro vývoj regálů nabízí společnost Dexion řešení, která jsou nejen účinné, ale i kompatibilní.

Nejvíce ohrožené regiony v Evropě jsou uvedeny na mapě.