Skip to main content

Společnost Dexion je plně odhodlána minimalizovat dopad všech svých činností na životní prostředí.

Laubach Factory Outside

Přijetím udržitelných postupů a snahou o neustálé zlepšování vlivu na životní prostředí je naše úsilí odměněno akreditací environmentálního managementu ISO 14001.

Věříme, že přijetí udržitelného přístupu má pozitivní vliv na naši výkonnost a zlepšuje ziskovost tím, že dosáhne nižší nákladovou základnu, lepší vztahy se zainteresovanými stranami a větší inovaci.

Zajišťujeme, aby si naši zaměstnanci uvědomovali dopad svých činností na životní prostředí a aby každý zaměstnanec konal způsobem zodpovědným vůči životnímu prostředí. Od nich se požaduje, aby přispěly k udržitelné společnosti efektivnějším využíváním energie, vody a surovin a optimalizovali tak naše využívání přírodních zdrojů.

Laubach Factory Inside

Naše rozhodnutí dosáhnout mezinárodní normu ISO14001 prokazuje náš závazek snížit naši uhlíkovou stopu. Tato akreditace poskytuje jasný a účinný rámec pro řízení dodržování předpisů a identifikaci dalších příležitostí ke zlepšení.

Naše hlavní produkty jsou vyrobeny převážně z oceli, jedné z nejvíce recyklovaných surovin na světě, avšak během výrobních procesů se vytváří určitý odpad. Proto zajistíme, že odpadní materiál se vrátí na přepracování a pokud je to možné, všechny vedlejší produkty se recyklují.

Politika Životního prostředí společnosti Dexion se vyvíjí, s cílem hledání nových a inovativních způsobů pro efektivnější a harmoničtější fungování životního prostředí.