Skip to main content

Zabezpečení probíhajících bezpečných operací znamená akceptování vaší zákonné odpovědnosti, abyste zajistili, že vaše skladovací produkty budou pravidelně kontrolována a udržována. Naše zkušené týmy jsou zde, aby vám pomohli.

Naše odborné týmy kvalifikovaných servisních a údržbářských inspektorů mohou být na vaší straně; provádění jakýchkoli nápravných prací a poskytování nepřetržité údržby a podpory všech našich produktů ve vašem zařízení.

Chcete se ujistit, že vaš provoz je vždy nejbezpečnější a nejefektivnější. Zajišťujeme následující služby:

  • Nabízíme smlouvu na údržbu nebo servis podle vašich specifických požadavků
  • Provádění údržby v souladu s vaším servisním plánem
  • Používání certifikovaných servisních techniků
  • Systematické sledování inspekcí a oprav
  • Modernizace stávajících zařízení s opravami nebo novou technologií
  • Monitorování a sledování stávajících právních předpisů, nařízení a norem
  • Vyškolení zaměstnanců při používání našeho zařízení

Co říkají naši klienti

"Víceúrovňové regály nám pomohli maximalizovat prostor v našem skladu mnohem více, než kdybychom použili tradiční víceúrovňový podlahový systém. Nyní máme dlouhodobý a vysoce kvalitní systém skladování, který nám poskytl maximální kapacitu v rámci možností našeho skladu.”
- Peter Barrett, Obchodný ředitel, Phoenix Data Management Ltd.

Ocenění a certifikáty