Skip to main content

Sociální odpovědnost společnosti

Milý návštěvníku,
Gonvarri Material Handling očekává od sebe a svých partnerů vysoké standardy obchodního chování.

Pokud máte vážné problémy nebo obavy týkající se manipulace s materiálem Gonvarri ohledně nesprávných praktik, nesprávného jednání, případů podvodu, porušení etických postupů nebo čehokoli, co podle Vás odráží sporné obchodní postupy, důrazně Vám doporučujeme zaslat e-mail s uvedením relevantní informace na eticschannel@gonvarri.com.

S Vašimi komentáři bude zacházeno s nejpřísnější důvěrností a při nejbližší příležitosti obdržíte odpověď.
signature

Sergio Rodriguez Cuesta
CEO

Gonvarri Industries je mateřskou společností společnosti Gonvarri Material Handling, která působí pod průmyslovými značkami Constructor, Kasten, Dexion, Stålteknik a Kredit.

Kodex etiky a chování společnosti Gonvarri Industries je deklarací hodnot, zásad a pokynů pro chování, které musí všichni zaměstnanci Skupiny přijmout při výkonu své profesionální činnosti.

Kliknutím sem si přečtete celý náš etický kodex.