Skip to main content
6982
Bezpečnost skladu - můžete si dovolit riskovat?

Mezi nejčastější příčiny pracovních úrazů patří lidský faktor. Nedostatečná údržba, nedostatečný trénink a nezkušenost, všechno toto k nim přispíva.