Skip to main content

V listopadu společnost Dexion oslovila zákazníky v celé východní Evropě

V průběhu měsíce listopadu pracovníci společnosti Dexion v oblasti východní Evropy se věnovali svým zákazníkům a potenciálním zákazníkům i na několika vrcholných akcích v celé oblasti.

Dexion Kft. se zúčastnil v Budapešti TRANSLOG Connect Congress

Translog 2017Významného mezinárodního obchodního setkání pro dopravu, logistiku a odborníků v oblasti dodavatelského řetězce v regionu střední a východní Evropy.

Během dvou dnů měli zástupci společnosti Dexion příležitost setkat se s vedoucími představiteli a odborníky v oblasti průmyslu prostřednictvím řady předem dohodnutých individuálních obchodních setkání a několika neformálních síťových aktivit s cílem maximalizovat efektivitu podnikání a rozvíjet smysluplné a cenné obchodní vztahy.

"TRANSLOG Connect přitahuje všech významných hráčů nejen na maďarském trhu, ale i ze sousedních zemí jako Rumunsko, Českou republiku, Slovensko, Makedonie a Srbsko, takže jsme jako skupina neměli jen možnost setkat se s mnoha stávajícími zákazníky, ale také navázat vztahy s mnoha novými , "řekl Peter Zoltan, národní obchodní ředitel společnosti Dexion Kft Hungary.

MLBKT

Na jezeře Balaton se Dexion zúčastnil 2017 MLBKT Congress.

Každoroční konference Maďarské asociace pro logistiku, nákup a inventarizaci je největší domácí setkání firemních řetězců, logistických, nákupních a výrobních manažerů, které se zabývají řízením dodavatelského řetězce.

Letošní událost se zaměřila na to, jak automatizace ovlivňuje dodavatelský řetězec a vytváří velké očekávání na výrobce prostřednictvím obchodníků až po poskytovatelů logistických služeb.

Na podporu tohoto tématu společnost Dexion představil vlastní řešení paletových shuttle na stojanu - systém, jehož cílem je zlepšit logistiku skladů optimalizací skladových prostor, zvýšením rychlosti manipulace s paletami a snížením nákladů na údržbu skladů.

eCommerce

Dexion Polska se zúčastnil ve Varšavě, největší akci eCommerce v dané oblasti.

Targi eHandlu (E-commerce Poland Trade Fair) je podnikatelsky orientovaná a vzdělávací akce věnovaná profesionálům a těm, kteří plánují začít své dobrodružné eCommerce.

13. ročník eCommerce Warsaw EXPO zaznamenalo více než 4000 návštěvníků, 24 odborných prezentací na 3 scénách a téměř 140 vystavovatelů.

"Myslíme si, že eCommerce je velmi důležitý segment trhu. Je to rychle rostoucí aktivní sektor, jehož zástupci se velmi zajímají o nejnovější pokroky v oblasti technologií ao to, jak mohou zlepšit všechny aspekty svého podnikání. Toto je potřetí, co se na této události účastníme, protože chceme, aby se společnost Dexion stala dodavatelem skladových systémů pro polský elektronický obchod ", řekl Marek Skibińska, generální ředitel společnosti Dexion Polska.

Dexion, spol. s r.o. se zúčastnil v Bratislavě poprvé na Kongresu SLOVLOG.

Největší akci zaměřené na aktuální trendy a očekávání v oblasti logistiky na Slovensku. SLOVLOG informuje o očekáváních a budoucím vývoji v oblasti logistiky na slovenském trhu.

Poskytuje účastníkům praktické informace a obchodní kontakty v interaktivní podobě, jako jsou prezentace, diskuse a setkání v rámci odborného a neformálního programu. Fórum SLOVLOG zahrnuje konferenční program Logistics Business Mixer.

Related news
Latest news