Skip to main content

Constructor Švédsko pomůže Octapharma se skladováním chlazených a mražených výrobků

Octapharma, Štokholm/Švédsko

Přehled případove studie

Zákazník: Octapharma
Město: Štokholm/Švédsko
Použité produkty/služby: Posuvné paletové regály MOVO. Statické regály.

Požadavky zákazníka

Octapharma je jedním z největších hráčů na světovém trhu s léky na bázi bílkovin. Společnost byla založena v roce 1983 a v současnosti má přibližně 6 000 zaměstnanců v 45 zemích.

octapharma, se

Skladování léků klade vysoké nároky na bezpečnost, hygienu a teplotu. Sklad Octapharma musí zohledňovat všechny tyto kritéria a musí být navržen tak, aby dokázal zvládat každodenní manipulaci se zbožím. Rovněž musí být rozdělen na oblasti, jakými jsou zóny pro příchozí a odchozí zboží, obecný sklad, studený sklad a mrazicí prostor.

Tyto komplexní požadavky na manipulaci s materiálem znamenaly, že Octapharma potřebovala partnera, který by jí mohl nabídnout odborné technické poradenství na vytvoření efektivního skladovacího zařízení, které by všechny tyto požadavky splňovalo. Constructor Švédsko byl na tento úkol perfektní volbou.

Řešení od Constructor

Jelikož Octapharma dosud nevlastnila žádný sklad a neměla žádné předchozí zkušenosti s výběrem systému pro manipulaci s paletami, tým společnosti úzce spolupracoval s technickými inženýry Constructor na navrhování toho nejvhodnějšího systému.

Každá oblast ve skladu obsahovala své vlastní výzvy. Například teplota v mrazicím prostoru musí být konstantně na -30 ° C. Místnost musí být nepřetržitě monitorována, aby se teplota neměnila. Totéž platí i pro skladování s vysokými paletami (15-25 ° C) a studenou místnost (2-8 ° C). Ty musí být také neustále monitorovány, aby se zajistila konzistentnost teploty. Pokud jde o bezpečnost, dvě vnější sekce mrazicího prostoru jsou navzájem propojeny a odděleny od zbytku skladu. Na levé straně se hotové výrobky skladují odděleně od surovin, zatímco na pravé straně jsou spodní palety odděleny od zbytku. Tyto palety se používají na skladování "karanténních" produktů.

Společnost původně v mrazicím prostoru plánovala instalaci standardních paletových regálů. To by jim však poskytlo pouze 1000 paletových míst. Když jim Constructor představil myšlenku posuvných paletových regálov MOVO, ktoré by im poskytli 1 300 paletových miest, boli nadšení nielen z dodatočnej kapacity, ale taktiež z úspory energie, ktorú by dosiahli.

Další technickou otázkou v mrazicím prostoru byl únikový východ, jehož specifikace je podle zákonů povinná. Vzdálenost od posledního posuvného regálu k zadní stěně je 1,2 metru. Constructor vybavil regál s ochranou nadjezdů nad únikovou cestou, což znamenalo, že tento prostor mohl být také použit na skladování.

octapharma, se

Pro svůj obecný sklad si Octapharma vybrala standardní paletové regály s 3-metrovými uličkami.

V regálech pro vysoké palety jsou uloženy suroviny a spotřební a obalové materiály, jako jsou například sůl, chemikálie, hadice a sklo. Studený sklad je určen pro suroviny a hotové výrobky, zatímco mrazicí prostor se používá pro skladování surovin, meziproduktů a hotových výrobků.

Výsledek

"Naše skladování bylo v minulosti outsourcované a už nějaký čas jsme to plánovali změnit. Ve spolupráci s Constructor Švédsko jsme získali několik výhod včetně získání lepší kontroly nad naší logistikou. Další očekávané výhody jsou snížení nákladů a zlepšené pracovní podmínky pro naše zaměstnance."

Sarah Lundqvist, Projektová manažérka, Octapharma

O společnosti Octapharma

Společnost Octapharma Nordic AB se zabývá distribucí a prodejem derivátů plazmy k léčbě poruch koagulace, imunitních onemocnění a také poskytuje výrobky pro jednotky intenzivní péče a nemocniční pohotovosti. Společnost sídlí ve Stockholmu ve Švédsku. Octapharma Nordic AB působí jako dceřiná společnost společnosti Octapharma AG.

Octapharma AG je největší soukromý výrobce bílkovin na světě.