Skip to main content

Přínosy investice do automatizovaného skladu

Palety, vysokozdvižné vozíky a pracovníci představují již více než 100 let podstatné složky každého skladu. I když první dva prvky se za tuto dobu vyvinuly, logistický průmysl dnes stále do značné míry závisí na složce, která se nevyvíjela – pracovníci.

Warehouse AutomationSamozřejmě, jak mnohé společnosti uvádí, pracovníci jsou jejich největší aktiva. V těchto konkurenčních časech však mohou představovat rovněž jejich největší náklady. Přidejte skutečnost, že potřeby, požadavky a očekávání pracovníků a zákazníků nebývale vzrostly, a bude vám jasné, že náš přístup je nutno posunout dál.

Automatizace ve skladování se v posledních letech dostala na přední místa programu z řady důvodů: měnící se demografie na trhu práce zvýšila mzdové náklady, měnící se způsoby nakupování zákazníků a vždy přítomná potřeba větší efektivity, produktivity a celkového snižování nákladů.

Jakákoliv investice do skladovacího řešení (ať už je automatizované či nikoliv) však vyžaduje pečlivé uvážení. Než podniknete jakékoliv kroky, je důležité si spočítat, jaké je nejlepší skladovací řešení a zda automatizovaný sklad představuje tu nejvhodnější cestu kupředu či nikoliv. Tak se můžete vyvarovat nákladným chybám a vaše společnost může dosáhnout optimální návratnosti svých investic.

Co je automatizovaný sklad

Když hovoříme o automatizovaném skladu, odkazujeme na systém, který není založen na lidské práci. Skladovací řešení je nainstalováno ve skladě, kde celý provoz, včetně uskladnění a výběr skladových zásob, se provádí automaticky a je naprogramován softwarem.

Warehouse AutomationAutomatizovaný sklad přináší mnoho výhod, například:

 • nižší mzdové náklady
 • nižší účty za energii, protože sklad může fungovat při nižší intenzitě osvětlení
 • efektivita, protože automatizovaný sklad může pracovat 24 hodin denně
 • nižší údržba
 • snížení rizika poškození vysokozdvižnými vozíky, k němuž dochází v manuálních skladových provozech
 • nižší nebezpečí úrazů z důvodu nepřítomnosti lidí
 • vyšší hustota uskladnění, protože automatizovaný sklad umožňuje skladování ve větší výšce.

Automatizovaný sklad se obzvláště dobře hodí na místa, kde jsou drahé náklady na práci a pozemky. Automatizovaný sklad může mít malou plochu, vykompenzuje ji však využitím vyšší výšky, čímž se sníží rozloha využitého pozemku.

Měli byste investovat do automatizovaného skladu?

Jak jsme si ukázali, automatizovaný sklad má mnoho výhod, to však automaticky neznamená, že je to správná volba pro vaši společnost.

Zde je několik otázek, které byste si měli položit:

Dosáhnu návratnosti svých investic?

Automatizovaný sklad může představovat značné výdaje, ale může rovněž ušetřit náklady na zakoupení pozemku a v dlouhodobém výhledu personální výdaje a výdaje za energie. Dokáže váš provoz vrátit tyto náklady? To je něco, co budete muset zvážit.

Warehouse AutomationJaký dopad bude mít automatizovaný sklad na vaše pracovníky?

Pokud již máte sklad a zvažujete jeho automatizaci, musíte zvážit dopad, jaký to bude mít na vaše pracovníky a ostatní osoby zapojené do vašeho podniku.

Můžu přeměnit svůj současný sklad?

To je důležitá otázka, protože ne všechny sklady budou vhodné pro zavedení automatizace. Obdobně náklady na přeměnu mohou být překážkou. Proto než učiníte rozhodnutí, vezměte do úvahy dostupný prostor, uspořádání, nainstalované regály, požadovaný výsledek, související náklady a vše ostatní, co nové řešení může vyžadovat.

Můžu si dovolit přechod na automatizaci?

Tato otázka zahrnuje dva aspekty. První se týká návratnosti investice, jak bylo uvedeno výše. Za druhé byste měli vzít do úvahy potenciální prostoje při tomto přechodu. Ustojí vaše společnost ztrátu příjmu, zatímco přerušíte jedno řešení automatizace a přejdete na automatizované řešení? Toto je rovněž nutno důkladně uvážit.

Může být řešením částečná automatizace?

Mnoho společností uplatňuje vyčkávací přístup a nevrhá se po hlavě do investice do plně automatizovaného prostředí. Mezitím rovněž využívají poloautomatizovaná řešení, která jsou vytvořena za účelem snížení těch pracovně nejnáročnějších úkolů, např. vyzvednutí objednávky.

Warehouse AutomationPříkladem jsou systémy Pallet Shuttle Systems, které zvyšují kapacitu skladu, šetří čas a snižují provozní náklady. Dále například systémy Mobile Pallet Racking, které nabízí zaručenou provozní bezpečnost při teplotách do -30 °C a zvládají zatížení kóje do 24 tun s výškou regálu do 12 metrů.

Zde jsou uvedeny některé výhody poloautomatizace:

 • Je možno ji začlenit do existujícího zařízení a nabízí větší rovnováhu mezi pracovníky a softwarem
 • Jedná se o méně nákladnou investici než v případě plné automatizace
 • Poloautomatizace umožňuje lepší využití dostupného prostoru s využitím dostupných pracovníků
 • Poloautomatizaci je možno nakonfigurovat tak, abyste v budoucnu, bude-li to nutné, mohli přejít do plně automatizovaného stavu.

Shrneme-li to, automatizovaný sklad představuje vynikající skladovací řešení, které může značně zvýšit efektivitu a současně snižovat náklady. Není to však to správné řešení pro všechny společnosti, zejména se zohledněním počáteční investice. Automatizace v rámci logistického průmyslu umožnila mnoha společnostem udržet tempo s poptávkou. Plná automatizace je však obvykle příliš nákladná.

Pokud byste chtěli diskutovat o možnosti automatizovaného skladu pro vaši společnost nebo se dozvědět více informací o dalších skladovacích řešeních, kontaktujte prosím náš tým. Rádi vám pomůžeme.

Related news
Latest news
 • 13220
  13.04.2023 0:00:00

  LogiMAT 2023 – Začněte svoji Stor[e]y

  Po zdařilém návratu loňského LogiMATu se dostáváme k další kapitole úspěšného příběhu LogiMAT. Je to veletrh všech nejnovějších trendů v intralogistice, stejně jako představení trendů pro náš průmysl. Začněte svůj obchod se skladovými řešeními Dexion! Navštivte nás na LogiMAT 2023 ve Stuttgartu!
 • 12546
  20.10.2022 0:00:00

  75 let nastavitelných skladovacích systémů Dexion

  Je to již 75 let od okamžiku, kdy se Demetrius Comino (zakladatel společnosti Dexion) stal průkopníkem v oblasti šroubovaných regálů Dexion a představil první nastavitelný systém skladování svého druhu na světě.
 • 12188
  25.05.2022 0:00:00

  LogiMAT - Konečně je zpět!

  Konečně je zpět. Jsou to již více než 3 roky, ale logimat má být větší a lepší než kdykoliv předtím. Očekává se, že počet návštěvníků bude nejvyšší, jaký kdy byl, a již jsme si zarezervovali více vstupenek než kdykoliv předtím.