Skip to main content

Přínosy investice do automatizovaného skladu

Palety, vysokozdvižné vozíky a pracovníci představují již více než 100 let podstatné složky každého skladu. I když první dva prvky se za tuto dobu vyvinuly, logistický průmysl dnes stále do značné míry závisí na složce, která se nevyvíjela – pracovníci.

Warehouse AutomationSamozřejmě, jak mnohé společnosti uvádí, pracovníci jsou jejich největší aktiva. V těchto konkurenčních časech však mohou představovat rovněž jejich největší náklady. Přidejte skutečnost, že potřeby, požadavky a očekávání pracovníků a zákazníků nebývale vzrostly, a bude vám jasné, že náš přístup je nutno posunout dál.

Automatizace ve skladování se v posledních letech dostala na přední místa programu z řady důvodů: měnící se demografie na trhu práce zvýšila mzdové náklady, měnící se způsoby nakupování zákazníků a vždy přítomná potřeba větší efektivity, produktivity a celkového snižování nákladů.

Jakákoliv investice do skladovacího řešení (ať už je automatizované či nikoliv) však vyžaduje pečlivé uvážení. Než podniknete jakékoliv kroky, je důležité si spočítat, jaké je nejlepší skladovací řešení a zda automatizovaný sklad představuje tu nejvhodnější cestu kupředu či nikoliv. Tak se můžete vyvarovat nákladným chybám a vaše společnost může dosáhnout optimální návratnosti svých investic.

Co je automatizovaný sklad

Když hovoříme o automatizovaném skladu, odkazujeme na systém, který není založen na lidské práci. Skladovací řešení je nainstalováno ve skladě, kde celý provoz, včetně uskladnění a výběr skladových zásob, se provádí automaticky a je naprogramován softwarem.

Warehouse AutomationAutomatizovaný sklad přináší mnoho výhod, například:

 • nižší mzdové náklady
 • nižší účty za energii, protože sklad může fungovat při nižší intenzitě osvětlení
 • efektivita, protože automatizovaný sklad může pracovat 24 hodin denně
 • nižší údržba
 • snížení rizika poškození vysokozdvižnými vozíky, k němuž dochází v manuálních skladových provozech
 • nižší nebezpečí úrazů z důvodu nepřítomnosti lidí
 • vyšší hustota uskladnění, protože automatizovaný sklad umožňuje skladování ve větší výšce.

Automatizovaný sklad se obzvláště dobře hodí na místa, kde jsou drahé náklady na práci a pozemky. Automatizovaný sklad může mít malou plochu, vykompenzuje ji však využitím vyšší výšky, čímž se sníží rozloha využitého pozemku.

Měli byste investovat do automatizovaného skladu?

Jak jsme si ukázali, automatizovaný sklad má mnoho výhod, to však automaticky neznamená, že je to správná volba pro vaši společnost.

Zde je několik otázek, které byste si měli položit:

Dosáhnu návratnosti svých investic?

Automatizovaný sklad může představovat značné výdaje, ale může rovněž ušetřit náklady na zakoupení pozemku a v dlouhodobém výhledu personální výdaje a výdaje za energie. Dokáže váš provoz vrátit tyto náklady? To je něco, co budete muset zvážit.

Warehouse AutomationJaký dopad bude mít automatizovaný sklad na vaše pracovníky?

Pokud již máte sklad a zvažujete jeho automatizaci, musíte zvážit dopad, jaký to bude mít na vaše pracovníky a ostatní osoby zapojené do vašeho podniku.

Můžu přeměnit svůj současný sklad?

To je důležitá otázka, protože ne všechny sklady budou vhodné pro zavedení automatizace. Obdobně náklady na přeměnu mohou být překážkou. Proto než učiníte rozhodnutí, vezměte do úvahy dostupný prostor, uspořádání, nainstalované regály, požadovaný výsledek, související náklady a vše ostatní, co nové řešení může vyžadovat.

Můžu si dovolit přechod na automatizaci?

Tato otázka zahrnuje dva aspekty. První se týká návratnosti investice, jak bylo uvedeno výše. Za druhé byste měli vzít do úvahy potenciální prostoje při tomto přechodu. Ustojí vaše společnost ztrátu příjmu, zatímco přerušíte jedno řešení automatizace a přejdete na automatizované řešení? Toto je rovněž nutno důkladně uvážit.

Může být řešením částečná automatizace?

Mnoho společností uplatňuje vyčkávací přístup a nevrhá se po hlavě do investice do plně automatizovaného prostředí. Mezitím rovněž využívají poloautomatizovaná řešení, která jsou vytvořena za účelem snížení těch pracovně nejnáročnějších úkolů, např. vyzvednutí objednávky.

Warehouse AutomationPříkladem jsou systémy Pallet Shuttle Systems, které zvyšují kapacitu skladu, šetří čas a snižují provozní náklady. Dále například systémy Mobile Pallet Racking, které nabízí zaručenou provozní bezpečnost při teplotách do -30 °C a zvládají zatížení kóje do 24 tun s výškou regálu do 12 metrů.

Zde jsou uvedeny některé výhody poloautomatizace:

 • Je možno ji začlenit do existujícího zařízení a nabízí větší rovnováhu mezi pracovníky a softwarem
 • Jedná se o méně nákladnou investici než v případě plné automatizace
 • Poloautomatizace umožňuje lepší využití dostupného prostoru s využitím dostupných pracovníků
 • Poloautomatizaci je možno nakonfigurovat tak, abyste v budoucnu, bude-li to nutné, mohli přejít do plně automatizovaného stavu.

Shrneme-li to, automatizovaný sklad představuje vynikající skladovací řešení, které může značně zvýšit efektivitu a současně snižovat náklady. Není to však to správné řešení pro všechny společnosti, zejména se zohledněním počáteční investice. Automatizace v rámci logistického průmyslu umožnila mnoha společnostem udržet tempo s poptávkou. Plná automatizace je však obvykle příliš nákladná.

Pokud byste chtěli diskutovat o možnosti automatizovaného skladu pro vaši společnost nebo se dozvědět více informací o dalších skladovacích řešeních, kontaktujte prosím náš tým. Rádi vám pomůžeme.

Related news
 • 14147
  09.05.2024

  Dexion: Úspěšný příběh inovací a jednání založeného na hodnotě

  Příběh Dexionu začal jednoduchou, ale hlubokou pravdou: pevný základ je základem vytrvalosti. Dnes je Dexion mezinárodně zavedenou značkou, která se používá ve skladech po celém světě. Ale tento vzestup nebyl poháněn pouze inovativním podnikatelským nápadem; byla postavena na silných hodnotách a neochvějné kvalitě.
 • 14122
  02.05.2024

  Zpráva o udržitelnosti skupiny 2023

  S potěšením vám představujeme naši výroční zprávu o udržitelném rozvoji za rok 2023, která dokumentuje rozsáhlý pokrok a úspěchy skupiny v oblasti udržitelného rozvoje. Zpráva zdůrazňuje náš trvalý závazek k ochraně životního prostředí, společenské odpovědnosti a úspěšnému řízení společnosti.
 • 13960
  04.03.2024

  Co všechno víte o našich regálových systémech?

  Může být matoucí pochopit rozdíly mezi paletovými policemi a průmyslovými regály a rozhodnout se, které řešení je nejlepší pro vaši společnost.
Latest news