Skip to main content

Informace pro zákazníky ohledně aktuální situace COVID-19

COVID-19

Šíření nového koronaviru COVID-19 je pociťováno globálně napříč všemi segmenty, které je obtížné modelovat a hodnotit.

Denně pečlivě sledujeme současnou situaci z hlediska jejího dopadu na dodavatelský řetězec, abychom zajistili, že operace budou prováděny bezpečně a včas.

DEXION, s.r.o. sleduje a dodržuje všechny pokyny stanovené vládami zemí, ve kterých působíme, ať už se týkají obecné hygieny nebo cestovních omezení.

V důsledku toho jsme i nadále odhodláni udržovat naše zaměstnance a zákazníky v bezpečí a podpoře.

V současné době v našich výrobních závodech nedochází k velkým omezením, která by mohla mít vliv na naši schopnost dodávat naše produkty nebo kompletní instalace našim zákazníkům.

Tyto informace budou pravidelně aktualizovány, pokud dojde ke změnám, které by mohly ovlivnit náš normální provoz, budeme Vás informovat.

V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte prosím kontaktovat.

Zoltán Péter
Jednatel společnosti
DEXION, s.r.o.

Related news
Latest news