Skip to main content

Zpráva o udržitelnosti 2023

14070
Zpráva o udržitelnosti 2023

Zpráva o udržitelném rozvoji od Gonvarri Industries je odrazem našeho závazku k transparentnosti a dlouhodobé tvorbě hodnot v rámci environmentálního, sociálního a podnikového řízení. Zpráva zdůrazňuje významný pokrok v klíčových oblastech našeho plánu: diverzifikace, vytváření hodnot, digitalizace a udržitelnost.