Skip to main content

Společnost Dexion s.r.o. se stává členem České logistické asociace

Na posledním setkání organizovaném prestižní Českou logistickou asociací došlo k přijetí nových členů včetně české pobočky společnosti Dexion s.r.o. Gonvarri Material Handling.

Czech Logistics AssociationNa posledním setkání organizovaném prestižní Českou logistickou asociací došlo k přijetí nových členů včetně české pobočky společnosti Dexion s.r.o. Constructor Group.

Česká logistická asociace s potěšením uvedla společnost Dexion mezi své členy, čímž vyjádřila uznání globálnímu významu této společnosti stojící v pozici dominantního hráče s působností od roku 1947 a inovátora, který přinesl na trh produkt Slotted Angle jako první regálový systém na světě. Společnost Dexion v roli silné mezinárodní společnosti se 14 pobočkami po celé Evropě a 1200 zaměstnanci působí na českém trhu už dlouhé roky a patří k nejvýznamnějším dodavatelům skladovacích řešení pro logistické účely v zemi; a vzhledem k uvedeným skutečnostem bylo jen otázkou času, kdy se stane členem České logistické asociace.

Společnost Dexion má v nabídce bohatý sortiment kvalitních produktů vyráběných v souladu se standardy ISO 9001 a GS, velký důraz klade na bezpečnost, patří mezi členy FEM a účastní se procesu tvorby odvětvové legislativy.

Členství společnosti Dexion v asociaci CLA je otázkou prestiže, protože společnost tím získává možnost profitovat ze skutečnosti, že členové mají možnost ve svých propagačních materiálech uvádět značku CLA.

Společnosti Dexion to také dává možnost aktivně participovat na akcích organizovaných asociací CLA v podobě přednášek na různá témata, přispívat propagačními materiály do Sbírky nebo umístit svůj stánek přímo na příslušných akcích. Společnost Dexion bude dostávat bezplatné informace o stavu a novinkách v segmentu logistiky získané ze zahraniční literatury a jiných dostupných zdrojů (např. ELA, MHIA).

Asociace CLA iniciovala vytvoření Expertního týmu pro logistiku (ET) jako odborného poradenského orgánu, který prostřednictvím integrace unií, asociací a jiných subjektů rozšiřuje vliv na státní správu a místní samosprávu.

Cílem tohoto týmu je aktivně spolupracovat na přípravě logistických řešení financovaných z veřejných zdrojů a zvyšovat povědomí o logistice a systémovém rozvoji sítě veřejných logistických středisek zejména na úrovni zemí a míst. ET má zároveň zájem přispět ke sjednocování pohledů na funkci a zavádění PLC a objasňování jejich socioekonomického významu, zejména pro významné rezidenční, průmyslné a spotřebitelské aglomerace s velkým rozvojovým potenciálem.

Společnost Dexion bude váženým členem asociace CLA díky své schopnosti nabízet odborné poradenské služby a kromě poskytování skladovacích produktů také sdílet poznatky z oblasti logistiky. Vzhledem k přísným kvalitativním a bezpečnostním předpisům společnost Dexion zároveň premiérově uvádí Poprodejní programy na zajištění dokonalé bezpečnosti instalace i následného užívání. Členství v asociaci CLA společnosti Dexion vkládá do rukou nové příležitosti na šíření svých ideálů.

„Pokud máme být neustále schopni poskytovat relevantní skladovací řešení, musíme poznávat aktuální trhové potřeby a trendy v odvětví logistiky komunikací se zástupci významných společností z oblasti logistiky – právě proto bylo pro nás velmi důležité, abychom se stali členem asociace CLA,“ uvedl Marián Gono, manažer prodeje společnosti Dexion za region Východní Evropy.

„Jedním z našich cílů v segmentu logistiky je vzdělávat lidi v oblasti výběru moderních a prostorově úsporných řešení, jaké poskytují strojové zařízení, mobilní policové systémy a dopravní vozíky. Jsme ochotni se podělit o naše zkušenosti a početné případové studie, mezi nimiž se najdou významné, komplikované a často i celkem unikátní projekty z různých zemí schopné zprostředkovat globální pohled na směřování v našem odvětví, jakož i navrhnout potenciální řešení pro členy asociace CLA.

Jako členové asociace CLA bychom si chtěli upevnit své postavení DOMINANTNÍCH specialistů ve svém odboru a vašich expertů na otázky policového skladování. Naším cílem je, aby každý hráč působící na českém logistickém trhu vnímal společnost Dexion jako DOMINANTNÍHO partnera v oblasti optimalizovaných skladovacích řešení,“ dodává p. Gono.

Related news
 • 14147
  09.05.2024

  Dexion: Úspěšný příběh inovací a jednání založeného na hodnotě

  Příběh Dexionu začal jednoduchou, ale hlubokou pravdou: pevný základ je základem vytrvalosti. Dnes je Dexion mezinárodně zavedenou značkou, která se používá ve skladech po celém světě. Ale tento vzestup nebyl poháněn pouze inovativním podnikatelským nápadem; byla postavena na silných hodnotách a neochvějné kvalitě.
 • 14122
  02.05.2024

  Zpráva o udržitelnosti skupiny 2023

  S potěšením vám představujeme naši výroční zprávu o udržitelném rozvoji za rok 2023, která dokumentuje rozsáhlý pokrok a úspěchy skupiny v oblasti udržitelného rozvoje. Zpráva zdůrazňuje náš trvalý závazek k ochraně životního prostředí, společenské odpovědnosti a úspěšnému řízení společnosti.
 • 13960
  04.03.2024

  Co všechno víte o našich regálových systémech?

  Může být matoucí pochopit rozdíly mezi paletovými policemi a průmyslovými regály a rozhodnout se, které řešení je nejlepší pro vaši společnost.
Latest news