Storewell, Švédsko

  • Storewell_1

Storewell, Švédsko - Dexion Rozdělení a kanceláře

Koncept společnosti Storewell je dodávání prostoru pro dočasné použití na základě krátkodobých nebo dlouhodobých kontraktů. Měli prázdnou budovu, která potřebovala úpravu, aby splnila požadavky zákazníků,

Dům společnosti Storewell byl volně stojící prázdná budova. Společnost Dexion tuto budovu změnila poskytnutím uskladnění na různých úrovních a vytvořila samostatné bezpečné oblasti, které jsou dostupné na použití společnosti Storewell.

Řešení:

Naše řešení přeměnilo prázdnou budovu na dvě úrovně, což vytvořilo plochu 1 620 m² rozdělením prostoru horizontálně pomocí instalace meziposchodí s nosností 500 kg/m². 

Přístup na druhou úroveň byl dostupný pomocí schodiště nebo výtahu. Jednotlivé prostory se vytvářely na obou úrovních, a to instalací pohyblivého dělícího systému z jednovrstvé oceli. Snadno to můžete nastavit na zvětšení nebo zmenšení velikosti jednotlivých jednotek tak, aby splnily konkrétní požadavky zákazníka.

Kapacity:

Meziposchodí 810 m². Nosnost 500 kg/m²

Pohyblivý dělící systém byl navržen pro vytvoření modulů místností z předem vyrobených samostatných ocelových dělících systémů se speciálními uzamykatelnými dveřmi.