Bristol Ports, Velká Británie

  • Bristol_port_3
  • Bristol_port_1
  • Bristol_port_2
  • Bristol_port_4

Bristol Ports, Velká Británie - Dexion Regály typu Drive-In

Všechny sklady velkoobchodu jsou plné čerstvých výrobků, jako například ovoce a zeleniny, vedle ostatních potravin, které vyžadují teplotu prostředí a které přichází z celého světa.

Terminál na čerstvé výrobky společnosti Bristol Port, také známý jako Hangár „S“, který leží v docích Avonmouth, má v sobě příchuť celého světa. 

Po dokončení fáze 1 projektu Hangár „S“ v roce 2003, kdy bylo dodáno 8 000 míst na palety v 9 různých buňkách s nezávislým ovládáním teploty, se tento podnik společnosti rychle rozrostl, během určitých ročních období bylo třeba více prostoru.

Následně byla plánována fáze 2 s velikostí dalších 6 000 míst na palety.

Společnost Bristol Storage (distributor společnosti Dexion pro Velkou Británii), která už přístav vybavila paletovými regály P90 pro fázi 1, znovu vyhrála výběrové řízení na dodání paletových regálů pro druhou fázi.

„Naše zkušenosti během fáze 1 potvrdily pověst společnosti Dexion za poskytování kvalitních výrobků. Během úzké spolupráce s touto společností během fáze 1 jsme dostali vynikající služby,“ řekl Wayne Birch, vyšší inspektor ve společnosti Bristol Port.

Skladovací systém fáze 2 se lišil od fáze 1, ale:

Palety budou ve 2. fázi těžší a budou se uskladňovat v menších buňkách. Přístavu to usnadní teplotní ovládání jednotlivých výrobků, jako například kiwi, které vypouští ethanol a nesmí se skladovat s jiným ovocem.

Řešení se skládá z nastavitelných paletových regálů P90 a hloubkového uskladnění v regálech typu Drive-in, které jsou uloženy do výšky 3 úrovní.

Regály byly také navrženy na pojetí těžkých chladících jednotek, které se používají na udržení teploty v buňkách. Nosníky, které se vysouvají z regálu, nesou celou hmotnost chladících jednotek, což zabraňuje potřebě jejich odpružení ze stropu.