Hansa Print, Finsko

  • P90_ref_Hansa_print_1
  • P90_ref_Hansa_print_2
  • P90_ref_Hansa_print_3
  • P90_ref_Hansa_print_4

Hansa Print, Finsko - Dexion Regály s potlačením dozadu

Těžké palety s papírem se ve společnosti Hansaprint ukládají do paletových regálů P90 s posunem dozadu s paletovým tokem typu „poslední dovnitř, první ven“ (LIFO) – a s paletovým tokem typu „první dovnitř, první ven“ (FIFO).

Vzhledem k tomu, že jde o největší tiskárnu časopisů ve Finsku s obrovskými požadavky na objem výroby a flexibilitu logistiky, činnosti se vykonávají pomocí automatických vysokozdvižných vozíků.

Papír používaný v tiskárnách se dodává v kotoučích, které se ukládají na podlahu a potom se na paletách přesouvají do tiskařských strojů, kde se mění na vytisknuté archy. Archy se pomocí regálů LIFO, které se nacházejí vedle výrobních linek, ukládají na místa přechodného uskladnění. Dokončené výrobky se před odesláním balí a ukládají v regálech paletového toku (FIFO)

Řešení:

Z důvodu dosažení maximální logistické kapacity se regály pro archy a hotové výrobky nacházejí v blízkosti výrobních linek. Základem byl dostupný prostor a proto si z důvodu maximalizace prostoru společnost Hansaprint zvolila možnost dynamického aktivního uskladnění palet (LIFO a FIFO).

Přechodné uskladnění se nachází v regálech LIFO v přímém sousedství výrobního procesu. Automatické vysokozdvižné vozíky nakládají a vybírají palety potřebné pro proces tisku.

Regály FIFO se používají pro uskladnění hotových výrobků. Automatické vysokozdvižné vozíky nakládají palety s hotovými výrobky v regálech FIFO a vykládání se provádí na druhém konci regálů paletového toku, a to přímo do oblasti odeslání.

Dynamické paletové regály a automatické vysokozdvižné vozíky tvoří v rámci tiskárny podstatnou část logistické strategie. Sklad je decentralizovaný podle požadavků výrobního toku maximálním prostorově úsporným způsobem. Díky úplné automatizaci všech procesů je přeprava mezi všemi regálovými sestavami nepřerušovaná. Proto je důležité, aby veškeré vybavení a regály fungovaly mimořádně dobře.

Kapacity:

Regály LIFO:

Výška 5 m
5 palet v pohybu na 4 úrovních
1 420 ks míst na palety
Nosnost 250 – 1 000 kg/paleta

Regály FIFO:

Výška 4,5 m
7 palet v pohybu na 3 úrovních
903 ks míst na palety
Nosnost 250 – 1 000 kg/paleta