Protipádová síť

Popis

Protipádová síť - Popis - Dexion Skladování a pracovní oblasti

Protipádové kovové síťové ochrany poskytují ochranu pro vaši pracovní sílu v širokém spektru situací.

Protipádovou síť můžete připevnit k zadní části paletového regálu nebo police, a to z důvodu ochrany pracovníků v případě potenciálního rizika od padajících předmětů. Systém můžete použít i jako oplocení, a to na snížení rizika hrozícího pracovníkům od strojů, vysokozdvižných vozíků nebo jiných mechanických a automatických manipulačních zařízení.

Protipádová ochrana je vhodná na použití při vnějším skladování, jakož i v chladírnách a mrazírnách, kde otevřené pletivo neomezuje volné proudění vzduchu.

Výrobky

Protipádová síť - Výrobky - Dexion Skladování a pracovní oblasti

V případě použití na ochranu pracovníků před padajícími předměty může být protipádová síť připevněna buď přímo k zadní části regálu nebo může vystupovat z pilířů v různých hloubkách, což umožňuje přečnívání palety.

Drátěné oplocení můžete použít pro oddělení oblastí v rámci skladu nebo na ochranu pracovníků před vysokozdvižnými vozíky, případně automatickými manipulačními zařízeními, a to na místech, kde je větší potencionální riziko. Tento typ oplocení můžete použít i pro vytvoření chráněného skladu nebo pro zabezpečení oblasti ve skladu, kde je potřeba uložit předměty vysoké hodnoty nebo nebezpečné předměty.

Pokud síťové oplocení používáte pro ochranu pracovníků před nebezpečím výrobních strojů. Můžete ho opatřit různými otvory a dosáhnout tak souladu s předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti.

Specifikace

Protipádová síť - Specifikace - Dexion Skladování a pracovní oblasti

Protipádová síť se skládá ze standardních panelů s různými šířkami a výškami, které jsou z důvodu dosažení větší tuhosti namontované cihlovým vzorem. Panely jsou podepřené volně stojícími nebo na regály namontovanými sloupy, které můžete nastavit tak, aby přesně splňovaly vaše požadavky.

Síť je možno dodat s lakovanou nebo pozinkovanou povrchovou úpravou s různými otvory, a to včetně 25 mm x 25 mm pro uskladnění aerosolů. Standardní dveře můžou být posuvné nebo otáčecí s možností automatického zavření v případě požáru. Pokud protipádový systém používáte pro vytvoření bezpečné oblasti, k dispozici máte široké spektrum zámků, které splňují vaše požadavky týkající se pojištění nebo zdraví a bezpečnosti.