Hi280 - Víceúrovňový

Popisy

Hi280 - Víceúrovňový - Popisy - Dexion Manipulace s drobnými díly

Policový systém Hi-280 víceúrovňový, se vsunutou mezaninovou konstrukcí, je policovým systémem navrženým na dvě nebo více úrovní. Spodní část policového systému tvoří základ pro mezaninové podlaží.

Pozice jsou zde extra silné a jsou dimenzované, aby unesly zatížení z horního podlaží. Systém konstruován jako víceúrovňový se často používá ve větších skladech náhradních dílů, nebo v případě požadavku skladování velkého počtu položek s nižší fluktuací.

Základem multipodlažní instalace systému Hi280 je samotný policový systém postavený z EK-pozic vyrobených z pozinkované oceli tloušťky 1,2 mm. Pozice můžou být buď přechodné, přičemž nesou police na druhém poschodí, nebo samostatné EK-pozice, kde postavený mezanin má nad sebou volně stojící policové jednotky.

Rozsah

Hi280 - Víceúrovňový - Rozsah - Dexion Manipulace s drobnými díly

Koncept je založený na dobře známém policovém systému Hi280 jako multiúrovňové instalaci se zabudovaným mezaninovým podlažím. Dizajn vyžaduje vysokou nosnost jednotlivých komponentů, výsledkem čehož je instalace s velkými možnostmi plánování pro optimální skladování. K dispozici pro skladování a manipulaci je tak plný objem. Položky s nižší fluktuací jsou uskladněny na vyšších policových pozicích, zatímco vysokoobrátkové zboží je umístěno na přízemí. Víceúrovňové instalace nacházejí uplatnění ve vícero oblastech a jsou skladovým řešením nabízejícím optimální skladové využití. 

Technické údaje

Hi280 - Víceúrovňový - Technické údaje - Dexion Manipulace s drobnými díly

Víceúrovňová instalace vyžaduje pozornou specifikaci, protože celková související zatížení můžou být velmi vysoká. Z toho důvodu je dizajn každé víceúrovňové instalace nutno vypočítat individuálně, a to z důvodu zaručení nejvyšší možné bezpečnosti.

Jednotlivé komponenty jsou standardní díly systému Hi280, ale kvůli speciálním požadavkům a možným vysokým zatížením instalace obsahuje stabilizační vyztužení, i když to může záviset na výšce instalace.

Pokyny jsou uvedeny níže:

Rozměr
výška: do 15 000 mm. Normální instalace obsahuje více než dvě nebo tři úrovně, a to včetně přízemí. Pro některé klienty jsme ale vytvořili čtyři podlaží.

Velikost

Budova skladu je často omezujícím faktorem.

Nosnost
Nosnost horních polic je stejná, jako nosnost dolních polic, a to 75 – 400 kg. Víceúrovňové konstrukce je ale nutno individuálně vypočítat a zkontrolovat