Optimalizace skladu - Dexion Czech Republic

Optimalizace skladu

  • Optimalizace skladu

Optimalizace skladu

Vzhledem k tomu, že sklady a distribuční střediska v současnosti fungují s úspornými rozpočty a zároveň se od nich stále požaduje uspokojování potřeb zákazníků, optimalizace skladu může představovat zásadní způsob zvýšení produktivity společnosti. Zatímco existuje mnoho postupů na efektivní uskladnění zboží, nejlepší výsledky přináší dvoubodový přístup, a to minimalizace plýtvání prostorem a maximalizace využití prostoru.

VYUŽÍVÁNÍ PROSTORU

Nepřiměřené využívání prostoru je neefektivní a jeho výsledkem je slabá optimalizace skladu. Dodavatelé skladových systémů pro sklady, jako například společnost Dexion, využívají na maximalizaci objemového prostoru nejnovější technologii 3D modelování. Využitím VŠEHO dostupného prostoru, a to včetně CELÉ podlahové plochy a výšky budovy, můžou společnosti minimalizovat náklady, včetně topení a osvětlení. Mnohé činnosti využívají jen první 4 nebo 5 metrů výšky budovy a zanechávají volný prostor až po střechu, případně pro pomaleji se pohybující nebo podobné zboží nezvažují alternativní a kompaktnější skladové systémy.

ZHODNOCENÍ USPOŘÁDÁNÍ

Profesionální zhodnocení může identifikovat nejefektivnější uspořádání skladu, přičemž v úvahu zároveň bere možné plány na budoucí rozšíření. Před investováním do jiných možností doporučujeme provedení přezkoumání stávajícího využití prostoru, protože pokud to neuděláte, může dojít k přenesení slabého využití prostoru do nových plánů.

ZÁVĚR

Využití odborných znalostí společností, jako je například společnost Dexion, zaručí provedení hloubkového odborného plánování ještě před započetím jakýchkoli nových designových nebo konstrukčních prací ve skladu, což umožňuje vytvoření optimální velikosti a tvaru skladu. Přestavba stávajícího uspořádání skladu může mít ale někdy za následek vytvoření efektivnější a časově úspornější úpravy, což odstraňuje potřebu zajištění dalšího skladového prostoru nebo nákladných rozšíření skladu.

KONTAKTUJTE NÁS