Projektový management

  • Projektový management

Projektový management

Díky bohatým projektovým a montážním zkušenostem je Dexion schopen dodat svým zákazníkům cokoli od jednoduchého produktu až po řešení „na klíč“. V každém případě se klade stejný důraz na:

  • uskutečnění všech prací v souladu s dohodnutými metodami, instrukcemi a specifikacemi
  • partnerskou spolupráci s ostatními smluvními stranami směřující k dodání toho nejlepšího řešení
  • flexibilitu reagovat na změny požadavků
  • zajištění kompletní dokumentace a certifikace instalovaného produktu v souladu s místními směrnicemi a nařízeními

Bezpečnost je absolutně základní součástí dodání a instalace produktů u našich zákazníků. Vysoký důraz se klade na zajištění bezpečných pracovních praktik ve všech oblastech realizace projektu s ohledem na místní legislativu bezpečnosti zdraví. Navíc, naše široká geografická působnost nám napomáhá zajistit znalost místních požadavků a směrnic ve všech oblastech instalace našich produktů. Náš profesionální projektový management dokáže vždy zajistit naplnění a předčení očekávání našich zákazníků.