Analýza

  • Analýza

Analýza

Kromě obecného poradenství může Dexion navíc poskytnout praktickou pomoc svým zákazníkům prostřednictvím mnohem detailnější analýzy jejich skladovacích potřeb. Můžeme převést Vaše potřeby do detailně vyspecifikovaného skladovacího zařízení a do návrhu nejlepšího možného prostorového rozmístění k dosažení odpovídajícich požadavků kladených na využití prostoru, dostupnost zboží a efektivitu práce.

V návaznosti na základní anylýzy, které Dexion poskytuje, můžeme využít také speciální simulační nástroj C-WIS (Warehouse Intelligence System). Tento moderní software nám umožňuje vypracovat simulaci jakéhokokoliv skladu nebo skladovacího objektu. Ze vzniklého modelu můžeme hodnotit všechny aspekty provozu skladu, zejména:

  • Skladovací zařízení a jeho rozmístění v prostoru
  • Skladovaný materiál a jeho pozice
  • Optimálnost procesů toku materiálu
  • Objem zásob s ohledem na dosažení požadované úrovně služeb
  • Strategii nákupu a doplňování zboží

C-WIS pracuje na základě reálných informací poskytnutých klientem a může sloužit jako jedinečná analýza k určení optimálních procesů ve skladu.